Chăm sóc khách hàng

Chính sách Bảo mật của Việt Nam Jo Malone London

Ngày có hiệu lực: Ngày 31 Tháng 3 2023


Estee Lauder (Vietnam) LLC (“chúng tôi”, “của chúng tôi”), nhà điều hành của Jo Malone London, tôn trọng mối quan tâm của bạn về quyền riêng tư và coi trọng mối quan hệ mà chúng tôi có với bạn. Như được sử dụng trong Chính sách Bảo mật này, dữ liệu cá nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá nhân đã được xác định hoặc có thể nhận dạng được và nhằm mục đích bao gồm tất cả dữ liệu cho phép nhận dạng một cá nhân, dù trực tiếp hay gián tiếp (“Dữ liệu cá nhân”). Chính sách Bảo mật này mô tả các loại Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc chuyển giao xuyên biên giới (“xử lý” hoặc “đã xử lý”) về khách hàng của chúng tôi, cách chúng tôi có thể xử lý Dữ liệu Cá nhân, với người mà chúng tôi chia sẻ dữ liệu đó, và các lựa chọn có sẵn cho khách hàng của chúng tôi liên quan đến việc chúng tôi sử dụng thông tin. Chúng tôi cũng mô tả các biện pháp mình thực hiện để bảo vệ sự an toàn của thông tin và cách khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi về các biện pháp bảo mật của chúng tôi.


Nhấp vào một trong các liên kết bên dưới để chuyển đến phần được liệt kê:CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN


Chúng tôi và/hoặc các chi nhánh của chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn trong phạm vi được phép hoặc yêu cầu theo luật hiện hành, cho các mục đích sau, bao gồm nhưng không giới hạn ở:


 • Gửi cho bạn tài liệu quảng cáo hoặc thông tin liên lạc khác;
 • Cung cấp thông tin và dịch vụ được yêu cầu cho bạn;
 • Liên hệ với bạn để theo dõi hoặc xác nhận các đơn hàng, cuộc hẹn của bạn (bao gồm việc đặt hẹn ảo/trực tuyến), trả hàng hoặc hoàn tiền, qua email, liên lạc qua SMS hoặc các kênh liên lạc khác;
 • Gửi cho bạn các thông tin liên lạc phi tiếp thị khác liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn;
 • Xử lý các giao dịch thanh toán và/hoặc giao dịch thẻ quà tặng của bạn;
 • Tạo và quản lý tài khoản của bạn, bao gồm truy cập vào lịch sử mua hàng trực tuyến và tại cửa hàng của bạn;
 • Hỗ trợ lựa chọn và bổ sung sản phẩm, bao gồm thông qua sổ đăng ký khách hàng của chúng tôi;
 • Quản lý danh sách thành viên và danh sách chương trình khách hàng thân thiết của chúng tôi, nếu có;
 • Trả lời các câu hỏi của bạn;
 • Điều chỉnh quảng cáo trên trang web của chúng tôi, các nền tảng truyền thông xã hội và các nơi khác theo sở thích và lịch sử của bạn với chúng tôi;
 • Liên lạc với bạn về và quản lý việc bạn tham gia vào các sự kiện đặc biệt, cuộc thi, rút thăm trúng thưởng, chương trình (chẳng hạn như chương trình khách hàng thân thiết, nếu có), khảo sát và các ưu đãi khác;
 • Vận hành và liên lạc với bạn về mạng xã hội hoặc ứng dụng di động của chúng tôi;
 • Điều hành, đánh giá và cải thiện hoạt động kinh doanh của chúng tôi (bao gồm phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới, tăng cường và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi; quản lý thông tin liên lạc; phân tích sản phẩm của chúng tôi; thực hiện nghiên cứu thị trường, phân tích dữ liệu và các chương trình quản lý quan hệ khách hàng; và thực hiện kế toán, kiểm toán và các chương trình chức năng nội bộ khác);
 • Tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện hành, tiêu chuẩn ngành có liên quan và chính sách của chúng tôi;
 • Để tránh trùng lặp và đảm bảo tính chính xác cho Dữ liệu Cá nhân của bạn và/hoặc để cung cấp trải nghiệm người dùng phù hợp hơn, hãy tiến hành xóa dữ liệu, khớp hoặc hợp nhất dữ liệu của bạn theo định kỳ, với dữ liệu thu được từ các kênh/nhãn hiệu/quốc gia khác, theo cách nội bộ hoặc thông qua nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin theo những cách khác mà chúng tôi thông báo cụ thể tại thời điểm thu thập.


Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Cá nhân của mình, chúng tôi dự định sẽ sử dụng dữ liệu đó cho mục đích tiếp thị trực tiếp để chào mời hoặc quảng cáo về sự sẵn có của hàng hóa và/hoặc dịch vụ của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho mục đích đó trừ khi chúng tôi đã nhận được sự đồng ý của bạn cho mục đích sử dụng dự định của mình.


Tất cả các loại Dữ liệu Cá nhân được liệt kê trong phần “Dữ liệu Cá nhân mà Bạn Cung cấp” ở trên có thể được chúng tôi sử dụng để tiếp thị trực tiếp nếu bạn cung cấp Dữ liệu Cá nhân đó cho chúng tôi và bạn đồng ý rõ ràng với việc sử dụng đó bằng văn bản hoặc dưới dạng điện tử. Chúng tôi không được sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp trừ khi chúng tôi có được sự đồng ý của bạn một cách hợp pháp theo luật hiện hành. Trong trường hợp đó, chúng tôi có thể tiếp thị trực tiếp các loại hàng hóa và dịch vụ sau cho bạn bằng cách sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn:


 • Sản phẩm làm đẹp và chăm sóc da;
 • Sản phẩm chăm sóc tóc và tạo kiểu tóc;
 • Thuốc nhuộm tóc;
 • Trang điểm;
 • Nước hoa, hương thơm, dầu thơm, chất khử mùi, nước hoa cho không gian sống và nến thơm;
 • Dầu gội, dầu xả và chất tẩy rửa;
 • Trà và túi trà;
 • Các sự kiện đặc biệt, cuộc thi, rút thăm trúng thưởng, chương trình và khảo sát; và
 • Bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác do chúng tôi cung cấp.

Thông tin tiếp thị trực tiếp có thể được gửi cho bạn qua nhiều kênh khác nhau, ví dụ như qua điện thoại, bưu điện, email, SMS, qua ứng dụng di động, ứng dụng trực tuyến, nền tảng truyền thông xã hội và các phương tiện trực tuyến khác.


Chúng tôi, Estee Lauder (Vietnam) LLC, công ty điều hành của Jo Malone London tại Việt Nam, là công ty con của Estee Lauder Companies (“ELC”) – công ty hàng đầu toàn cầu chuyên về làm đẹp uy tín và là chủ sở hữu của một số thương hiệu nổi tiếng thế giới trên thị trường của ngành mỹ phẩm, làm đẹp, nước hoa như Estee Lauder, Bobbi Brown, Clinique, Jo Malone London, La Mer, M.A.C, Origins, v.v. Để biết thêm chi tiết về ELC và thương hiệu, vui lòng truy cập https://www.elcompanies.com/en/our-brands. Để chia sẻ với bạn nhiều thông tin và mẹo làm đẹp của nhiều thương hiệu thông qua kết nối của chúng tôi với bạn, khi bạn đăng ký tài khoản hoặc chương trình với chúng tôi (ví dụ: tài khoản thành viên, chương trình khách hàng thân thiết, v.v.) hoặc khi bạn nhận dịch vụ từ chúng tôi, ngoài bất kỳ tương tác nào mà bạn có thể có với thương hiệu mà bạn đã liên hệ ban đầu, bạn có thể được mời đăng ký tài liệu tiếp thị của nhiều thương hiệu do toàn bộ nhóm công ty của chúng tôi cung cấp. Khi bạn đồng ý, Dữ liệu Cá nhân mà bạn đã cung cấp trong biểu mẫu hoặc Dữ liệu Cá nhân mà bạn đã cung cấp tại thời điểm bạn đồng ý với đăng ký nói trên, sẽ đồng thời được chúng tôi sử dụng cho mục đích tiếp thị. Việc xử lý bất kỳ vấn đề truyền dữ liệu nào liên quan theo phần này sẽ vẫn nhất quán với những gì được cung cấp trong Chính sách Bảo mật này.


Trừ khi có quy định khác theo luật hiện hành, nếu bạn dưới độ tuổi trưởng thành, thì bắt buộc phải có sự đồng ý của cả bạn và cha mẹ/người giám hộ hợp pháp. Chúng tôi không có ý định thu thập Dữ liệu Cá nhân của trẻ vị thành niên. Nếu bạn không muốn chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân trong hoạt động tiếp thị trực tiếp, bạn có thể từ chối hoạt động tiếp thị trực tiếp của chúng tôi bất cứ lúc nào bằng cách làm theo các quy trình được nêu trong phần “Quyền và Lựa chọn của Bạn” bên dưới. Chúng tôi phải ngừng sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn trong hoạt động tiếp thị trực tiếp nếu bạn yêu cầu, mà không phát sinh chi phí với bạn.


Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng Dữ liệu Cá nhân do bạn cung cấp để tiếp thị trực tiếp theo Hiến pháp 2013, Bộ luật Dân sự 2015, Luật Quảng cáo 2012 và các luật hiện hành khác tại địa phương. Các tài liệu tiếp thị trực tiếp của chúng tôi có thể có nhiều dạng, bao gồm nhưng không giới hạn ở thư tiếp thị, email và tin nhắn văn bản, chi tiết của chúng được trình bày trong các phần phụ sau đây.


DỮ LIỆU CÁ NHÂN CHÚNG TÔI THU THẬP


Chúng tôi có thể lấy Dữ liệu Cá nhân về bạn từ nhiều nguồn khác nhau. Chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu Cá nhân này khi bạn cung cấp trên hoặc thông qua trang web của chúng tôi, thông qua hoặc khi bạn truy cập và/hoặc sử dụng các trang truyền thông/mạng xã hội của chúng tôi (hoặc các nền tảng liên quan hoặc ứng dụng di động tương ứng, ví dụ: Facebook, Instagram), khi bạn tải xuống (thông qua Apple iOS, Android hoặc các hệ điều hành khác) một trong các ứng dụng di động của chúng tôi trên (và/hoặc sử dụng các ứng dụng đó trong) thiết bị di động của bạn, khi bạn ghé thăm một trong các cửa hàng của chúng tôi hoặc tham dự các sự kiện, khi bạn tham gia bất kỳ chương trình khách hàng thân thiết nào của chúng tôi hoặc đăng ký bất kỳ chương trình thành viên nào của chúng tôi. Sản phẩm của chúng tôi có sẵn để bán trong nhiều cửa hàng bách hóa. Trừ khi có quy định khác tại thời điểm bạn cung cấp Dữ liệu Cá nhân của mình, mọi Dữ liệu Cá nhân được thu thập tại các cửa hàng bách hóa này đều không được cung cấp cho chúng tôi. Chính sách Bảo mật này không đề cập đến bất kỳ hoạt động thu thập dữ liệu nào của các đối tác bán lẻ của chúng tôi. Khi bạn truy cập trang web này, các trang truyền thông/mạng xã hội của chúng tôi (hoặc các nền tảng liên quan hoặc ứng dụng di động tương ứng) hoặc khi bạn sử dụng các dịch vụ hoặc tính năng của một trong các ứng dụng di động hoặc thông qua trang web của chúng tôi, chúng tôi cũng có thể thu thập một số thông tin nhất định về thiết bị hoặc việc sử dụng của bạn bằng các phương tiện tự động hoặc bằng cách sử dụng các công nghệ như cookies, nhật ký máy chủ web và đèn hiệu web).


DỮ LIỆU CÁ NHÂN BẠN CUNG CẤP


Bạn có thể chọn cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho chúng tôi theo một số cách, chẳng hạn như khi bạn tham gia một ưu đãi hoặc khuyến mãi, hoặc khi bạn mua hàng, tại bất kỳ quầy nào của chúng tôi trong các cửa hàng bách hóa, cửa hàng hoặc trên trang web của chúng tôi, thông qua các trang truyền thông/mạng xã hội của chúng tôi (hoặc các nền tảng có liên quan của chúng hoặc các ứng dụng di động tương ứng) hoặc thông qua một trong các ứng dụng di động của chúng tôi. Các loại Dữ liệu Cá nhân mà bạn có thể cung cấp cho chúng tôi, nếu có, bao gồm:


 • Thông tin liên hệ (chẳng hạn như tên, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email và số điện thoại di động hoặc các số điện thoại khác, nhà cung cấp dịch vụ di động);
 • Độ tuổi và ngày sinh;
 • Sắc tộc, giới tính, ngôn ngữ ưa thích;
 • Tên người dùng và mật khẩu;
 • Thông tin thanh toán (chẳng hạn như số thẻ thanh toán, ngày hết hạn, địa chỉ giao hàng và địa chỉ thanh toán);
 • Lịch sử mua hàng;
 • Sở thích về sản phẩm và sở thích về kênh truyền thông;
 • Đặc điểm thể chất của bạn và các mối quan tâm về chăm sóc da và/hoặc chế độ chăm sóc da, loại da, tình trạng da (nhạy cảm hoặc dị ứng) và các loại thuốc tương tự có thể được xem là Dữ liệu Cá nhân nhạy cảm theo luật hiện hành;
 • Thông tin liên hệ của (những) người bạn hoặc những người khác mà bạn muốn chúng tôi liên hệ (trong trường hợp bạn đã nhận được sự đồng ý cần thiết của những cá nhân đó để chúng tôi sử dụng);
 • Nội dung bạn cung cấp (chẳng hạn như ảnh, video, đánh giá, bài viết, phản hồi khảo sát và nhận xét);
 • Thông tin được cung cấp cho chúng tôi khi bạn truy cập các trang truyền thông xã hội của chúng tôi hoặc sử dụng một trong các ứng dụng di động hoặc mạng xã hội của chúng tôi (chẳng hạn như tên, ảnh hồ sơ, lượt thích, vị trí, danh sách bạn bè và các thông tin khác được mô tả trên mạng truyền thông xã hội hoặc đăng ký ứng dụng hoặc chi tiết vị trí địa lý của bạn khi sử dụng một trong các ứng dụng di động của chúng tôi);
 • Số nhận dạng tài khoản chương trình thành viên hoặc chương trình khách hàng thân thiết của bạn;
 • Dữ liệu Cá nhân bổ sung của bạn có thể thu được từ việc đối sánh Dữ liệu Cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi dưới đây với dữ liệu do bên thứ hai hoặc bên thứ ba nắm giữ trên các kênh / nhãn hiệu / quốc gia.

Bạn có thể biết rằng một số loại Dữ liệu Cá nhân được liệt kê ở trên, chẳng hạn như thông tin thẻ thanh toán, đặc điểm thể chất và mối quan tâm về chăm sóc da và/hoặc chế độ chăm sóc da, loại da, tình trạng da (nhạy cảm hoặc dị ứng) và các loại thuốc tương tự, chi tiết vị trí địa lý của bạn khi sử dụng một trong các ứng dụng di động của chúng tôi, v.v. có thể được coi là nhạy cảm theo luật địa phương.
Bạn tự nguyện cung cấp Dữ liệu Cá nhân của mình cho chúng tôi, nhưng tất cả hoặc một số dịch vụ và chương trình khuyến mãi của chúng tôi được đề cập ở đây có thể không khả dụng cho bạn nếu bạn không cung cấp Dữ liệu Cá nhân của mình như đã nêu trên.


DỮ LIỆU CÁ NHÂN CHÚNG TÔI CHIA SẺ


Chúng tôi không cho thuê, bán hoặc (ngoại trừ như được mô tả ở đây) tiết lộ Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn, để cho phép các bên thứ ba đó tiếp thị trực tiếp với bạn. Nhưng do có thể được yêu cầu để thực hiện các mục đích được thảo luận trong các phần trước, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với:


 • các chi nhánh của chúng tôi (bao gồm các thương hiệu khác nhau thuộc sở hữu của chúng tôi và/hoặc các chi nhánh của chúng tôi hiện tại hoặc trong tương lai dưới Estee Lauder Companies sự bảo trợ của các công ty cho các mục đích được mô tả trong Chính sách Bảo mật này hoặc được nêu trong thông báo được đưa ra tại thời điểm thu thập). Để biết danh sách các chi nhánh công ty của chúng tôi, vui lòng xem https://www.elcompanies.com/en/news-and-media/contact-us;
 • nhà cung cấp dịch vụ, người được cấp phép và/hoặc đối tác liên doanh có thể ở nước ngoài (bao gồm nhưng không giới hạn ở Singapore, Hàn Quốc và Vương quốc Anh) và họ có thể thay mặt thực hiện các dịch vụ dựa trên hướng dẫn của chúng tôi và gửi cho bạn thông tin tiếp thị trực tiếp liên quan đến hàng hóa và dịch vụ. Chúng tôi không cho phép các nhà cung cấp dịch vụ này sử dụng hoặc tiết lộ thông tin trừ khi cần thiết để thực hiện các dịch vụ thay mặt chúng tôi hoặc tuân thủ các yêu cầu pháp lý. Ví dụ về các nhà cung cấp dịch vụ này bao gồm các thực thể xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng, thực hiện đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ lưu trữ web, quảng cáo và tiếp thị;
 • các bên thứ ba khác thông qua mạng xã hội, tiện ích và phần bổ trợ. Nếu bạn sử dụng bất kỳ tính năng nào do bên thứ ba cung cấp cho bạn trên trang web của chúng tôi, điều đó có thể dẫn đến việc thông tin được thu thập hoặc chia sẻ giữa chúng tôi và bên thứ ba. Ví dụ: nếu bạn sử dụng tính năng “Thích” của Facebook, Facebook có thể hiểu thực tế rằng bạn đã “thích” chúng tôi và có thể đăng thông tin đó trên Facebook. Ngoài ra, một số ứng dụng Facebook của chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn được thu thập thông qua các ứng dụng đó với bạn bè Facebook của bạn hoặc những người dùng Facebook khác.

Khi chúng tôi cần chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các bên thứ ba để thực hiện các mục đích đã thảo luận ở trên thay mặt chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu các bên đó áp dụng thực tiễn bảo mật với việc xử lý Dữ liệu Cá nhân ở cấp độ tương đương hoặc thậm chí nghiêm ngặt hơn. Một số loại Dữ liệu Cá nhân được liệt kê ở trên có thể được coi là nhạy cảm và luật pháp địa phương có thể áp đặt các hạn chế đối với việc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân nhạy cảm. Chúng tôi không thể cung cấp một số dịch vụ hoặc quyền lợi nhất định cho bạn nếu bạn không đồng ý chia sẻ dữ liệu của mình.


Ngoài ra, chúng tôi có thể tiết lộ và/hoặc chuyển giao Dữ liệu Cá nhân của bạn xuyên biên giới (i) nếu chúng tôi bắt buộc phải làm như vậy theo luật pháp hoặc quy trình pháp lý, chẳng hạn như vì an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng (ii) cho các cơ quan thực thi pháp luật hoặc các quan chức chính phủ khác, hoặc (iii) khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết hoặc phù hợp để ngăn ngừa tổn hại về thể chất hoặc tổn thất tài chính, hoặc (iv) liên quan đến cuộc điều tra về hoạt động gian lận hoặc bất hợp pháp bị nghi ngờ hoặc thực tế.


Chúng tôi cũng bảo lưu quyền chuyển Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi có về bạn trong trường hợp chúng tôi bán hoặc chuyển nhượng tất cả hoặc một phần hoạt động kinh doanh hoặc tài sản của chúng tôi. Nếu việc bán hoặc chuyển giao như vậy xảy ra, chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để chỉ đạo bên nhận sử dụng Dữ liệu Cá nhân mà bạn đã cung cấp theo cách phù hợp với Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Sau khi hoạt động bán hoặc chuyển nhượng như vậy diễn ra, bạn có thể liên hệ với đơn vị mà chúng tôi đã chuyển Dữ liệu Cá nhân của bạn đến với bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc xử lý thông tin đó.


DỮ LIỆU CÁ NHÂN CHÚNG TÔI THU THẬP BẰNG PHƯƠNG TIỆN TỰ ĐỘNG


Khi bạn truy cập trang web này hoặc nhấp vào quảng cáo trực tuyến của chúng tôi (bao gồm cả quảng cáo của chúng tôi trên các trang web của bên thứ ba), truy cập các trang truyền thông/mạng xã hội của chúng tôi (hoặc các nền tảng có liên quan hoặc các ứng dụng di động tương ứng), hoặc tải xuống và/hoặc sử dụng một trong các ứng dụng di động của chúng tôi, chúng tôi cũng thu thập một số thông tin nhất định về cách sử dụng hoặc thiết bị của bạn bằng các phương tiện tự động hoặc bằng cách sử dụng các công nghệ như cookies, nhật ký máy chủ web và đèn hiệu web. Ví dụ: nếu bạn sử dụng một trong các ứng dụng di động của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập địa chỉ IP, số nhận dạng thiết bị duy nhất của bạn (hoặc số nhận dạng thiết bị khác) và/hoặc dữ liệu vị trí địa lý để cung cấp cho bạn các tính năng hoặc chức năng nhất định trong ứng dụng di động đó. Như được trình bày chi tiết hơn bên dưới, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về thói quen sử dụng và duyệt web của bạn bằng các công nghệ dựa trên web khác nhau.


Để thuận tiện cho bạn, các ứng dụng di động của chúng tôi cũng có thể bao gồm chức năng cho phép bạn duy trì trạng thái đăng nhập vào ứng dụng để bạn không phải nhập lại mật khẩu mỗi khi muốn truy cập ứng dụng. NẾU BẠN CHỌN TIẾP TỤC ĐĂNG NHẬP, BẠN NÊN BIẾT RẰNG BẤT KỲ AI CÓ QUYỀN TRUY CẬP VÀO THIẾT BỊ DI ĐỘNG CỦA BẠN SẼ CÓ THỂ TRUY CẬP VÀ THỰC HIỆN THAY ĐỔI ĐỐI VỚI TÀI KHOẢN DI ĐỘNG CỦA BẠN VÀ CÓ THỂ MUA HÀNG THÔNG QUA TÀI KHOẢN CỦA BẠN. Vì lý do đó, nếu bạn chọn duy trì trạng thái đăng nhập vào ứng dụng trên thiết bị di động của mình, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên bật tính năng bảo mật Khóa mật mã trên thiết bị di động để bảo vệ chống truy cập và sử dụng trái phép thiết bị di động cũng như tài khoản của bạn trong ứng dụng.


Công nghệ Chúng tôi Sử dụng

Cookies, Nhật ký Máy chủ Web, Đèn hiệu Web và các công nghệ Định vị địa lý

 • Cookies: “Cookies” là những mẩu thông tin nhỏ hoặc tệp văn bản nhỏ mà các trang web gửi tới trình duyệt của bạn, sau đó có thể được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn dưới dạng thẻ nhận dạng máy tính. Cookies ghi nhớ thông tin về các hoạt động của bạn trên trang web để giúp việc truy cập trang web của chúng tôi trở nên thú vị và có giá trị hơn đối với bạn bằng cách cung cấp trải nghiệm tùy chỉnh và nhận ra các tùy chọn của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Trình duyệt của bạn có thể cho bạn biết cách nhận thông báo khi bạn nhận được một số loại cookies nhất định và cách hạn chế hoặc tắt một số cookies nhất định. Nếu bạn đã chọn tắt cookies trên trình duyệt của mình, một số chức năng trên trang web của chúng tôi có thể bị mất. Để chỉnh sửa cài đặt cookie, nhấp vào đây: Cài đặt cookie..
 • Flash cookies: “Cookie flash” (còn được gọi là Đối tượng chia sẻ cục bộ hoặc “LSO”) là các tệp dữ liệu tương tự như cookies, ngoại trừ việc chúng có thể lưu trữ dữ liệu phức tạp hơn. Flash cookies được sử dụng để ghi nhớ cài đặt, tùy chọn và cách sử dụng, đặc biệt đối với video, trò chơi tương tác và các dịch vụ tương tự khác.
 • Nhật ký Máy chủ Web: Nhật ký máy chủ web là các bản ghi hoạt động được tạo bởi máy tính, cung cấp các trang web mà bạn yêu cầu cho trình duyệt của mình. Ví dụ: nhật ký máy chủ web có thể ghi lại cụm từ tìm kiếm bạn đã nhập hoặc liên kết bạn đã nhấp để đưa bạn đến trang web. Nhật ký máy chủ web cũng có thể ghi lại thông tin về trình duyệt của bạn, chẳng hạn như địa chỉ IP của thiết bị bạn sử dụng để kết nối với Internet, loại hệ điều hành, loại trình duyệt, miền, cookies do máy chủ đặt trên trình duyệt, ngôn ngữ mà hệ thống của bạn sử dụng cũng như quốc gia và múi giờ nơi đặt thiết bị của bạn.
 • Đèn hiệu web, pixel trong hoặc thẻ pixel: Để kiểm soát máy chủ web nào thu thập thông tin này, chúng tôi có thể đặt các thẻ trên các trang web của chúng tôi được gọi là “đèn hiệu web”. “Đèn hiệu web” là các hướng dẫn máy tính liên kết các trang web với các máy chủ web cụ thể và cookies của chúng. Chúng là những hình ảnh đồ họa nhỏ trên một trang Web hoặc trong một e-mail, có thể được sử dụng cho những việc như ghi lại các trang và quảng cáo được người dùng nhấp vào hoặc theo dõi hiệu suất của các chiến dịch tiếp thị qua e-mail.
 • Công nghệ định vị địa lý: Công nghệ định vị địa lý đề cập đến các công nghệ cho phép chúng tôi xác định vị trí của bạn. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin vị trí theo cách thủ công trên trang web hoặc cho phép thiết bị di động của bạn gửi cho chúng tôi thông tin vị trí chính xác. Chúng tôi cũng có thể tự động thu thập thông tin vị trí chung từ trình duyệt web của bạn.

Dịch vụ phân tích trang web của bên thứ ba

Chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ phân tích trang web của bên thứ ba trên trang web này, các trang mạng xã hội/truyền thông xã hội của chúng tôi (hoặc các nền tảng liên quan hoặc ứng dụng di động tương ứng) hoặc các ứng dụng di động của chúng tôi, chẳng hạn như các ứng dụng của Adobe Site Catalyst và/hoặc Google Analytics. Các nhà cung cấp dịch vụ quản lý các dịch vụ này sử dụng các công nghệ như cookies, nhật ký máy chủ web và đèn hiệu web để giúp chúng tôi phân tích cách khách truy cập sử dụng trang web. Thông tin được thu thập thông qua các phương tiện này (bao gồm cả địa chỉ IP) được tiết lộ cho các nhà cung cấp dịch vụ này, những người sử dụng thông tin để đánh giá việc sử dụng trang web. Bạn có thể tắt khả năng của các dịch vụ phân tích này để phân tích các hoạt động duyệt web của bạn trên trang web này. Để tìm hiểu thêm về các dịch vụ phân tích trang web và thực hiện lựa chọn của bạn đối với việc thu thập thông tin của họ trên trang web này:


 • Đối với Adobe Site Catalyst, vui lòng nhấp vào đây: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.
 • Để tắt Google Analytics, vui lòng tải xuống tiện ích bổ sung cho trình duyệt để hủy kích hoạt Google Analytics do Google cung cấp tại http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Để tìm hiểu thêm về quyền riêng tư và Google Analytics, vui lòng tham khảo Google tổng quan về Analytics do Google cung cấp tại: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.
 • Chúng tôi đã triển khai một số Google Tính năng quảng cáo Analytics (Báo cáo sở thích và nhân khẩu học của Google Analytics). Bạn có thể chọn không tham gia Google Tính năng quảng cáo Analytics thông qua Cài đặt quảng cáo Google hoặc bằng cách truy cập https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu được cung cấp bởi Báo cáo nhân khẩu học và sở thích của Google Analytics như được mô tả trong phần “Cách Chúng tôi Sử dụng Dữ liệu Cá nhân”.
 • Để tắt cookies của nhà cung cấp dịch vụ phân tích trang web bên thứ ba khác, một số trình duyệt cho biết khi nào cookies được gửi và cho phép bạn từ chối cookies theo từng trường hợp. Bạn cũng có thể tắt cookies trong trình duyệt của mình.

Quảng cáo Nhắm Đối tượng

Chúng tôi cũng có thể ký hợp đồng với các mạng quảng cáo của bên thứ ba thu thập địa chỉ IP và thông tin khác thông qua việc sử dụng cookies, nhật ký máy chủ web và đèn hiệu web trên các trang web và email của chúng tôi; trên các trang web và email của bên thứ ba; và trên quảng cáo của chúng tôi được đặt trên các trang web của bên thứ ba. Họ sử dụng thông tin này để cung cấp quảng cáo về các sản phẩm và dịch vụ phù hợp với sở thích của bạn (bao gồm cả các công ty không liên kết với chúng tôi). Bạn có thể thấy những quảng cáo này trên các trang web khác. Quá trình này cũng giúp chúng tôi quản lý và theo dõi hiệu quả các nỗ lực tiếp thị của mình. Để tìm hiểu thêm về các mạng quảng cáo và chọn không tham gia quảng cáo dựa trên sở thích, hãy truy cập Liên minh Quảng cáo Kỹ thuật số tại http://www.aboutads.info/choices hoặc Sáng kiến Quảng cáo Mạng tại http://www.networkadvertising.org/choices.


Chúng tôi cũng có thể sử dụng các nền tảng của bên thứ ba, bao gồm các nền tảng do các mạng xã hội vận hành, chẳng hạn như Google, Facebook, Pinterest, WeChat, LINE, Kakao v.v., để hiển thị quảng cáo dựa trên sở thích. Chúng tôi có thể chuyển địa chỉ email, số điện thoại hoặc thông tin khác của bạn thành một giá trị duy nhất mà các bên thứ ba đó có thể khớp với người dùng trên nền tảng của họ hoặc với dữ liệu khác mà họ có thể đã thu thập từ bạn. Việc đối sánh này cho phép phân phối quảng cáo dựa trên sở thích trên các nền tảng đó. Để chọn không tham gia các quảng cáo này, bạn phải thay đổi tùy chọn quảng cáo của mình trên các nền tảng bên thứ ba đó. Các nền tảng này có thể có chính sách hoặc thông báo về quyền riêng tư của riêng họ mà chúng tôi thực sự khuyên bạn nên xem xét.


CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN THU THẬP BẰNG PHƯƠNG TIỆN TỰ ĐỘNG


Chúng tôi có thể sử dụng thông tin được thu thập thông qua các phương tiện tự động trên trang web này, cho mục đích nghiên cứu thị trường, phân tích dữ liệu và quản trị hệ thống, chẳng hạn như để xác định xem bạn đã truy cập chúng tôi trước đây hay mới sử dụng trang web, để điều chỉnh quảng cáo hiển thị cho bạn trên trang web của chúng tôi và những nơi khác phù hợp với sở thích và lịch sử của bạn với chúng tôi, và để tuân thủ các nghĩa vụ, chính sách và thủ tục pháp lý của chúng tôi, bao gồm việc tuân thủ các tiêu chuẩn ngành có liên quan và việc thực thi các ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN của chúng tôi hoặc các điều khoản có liên quan khác. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin theo những cách khác mà thông báo cụ thể được đưa ra tại thời điểm thu thập.


CÁCH CHÚNG TÔI BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN


Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ hành chính, kỹ thuật và vật lý thích hợp được thiết kế để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân mà bạn cung cấp khỏi bị hủy hoại, mất mát, thay đổi, truy cập, tiết lộ, chuyển nhượng hoặc sử dụng vô tình, trái pháp luật hoặc trái phép. Tuy nhiên, không có hệ thống bảo mật nào là hoàn hảo và chúng tôi không thể hứa rằng thông tin về bạn sẽ được bảo mật trong mọi trường hợp, bao gồm bảo mật dữ liệu của bạn trong khi truyền cho chúng tôi hoặc bảo mật dữ liệu trên thiết bị di động của bạn.


CHUYỂN DỮ LIỆU


Chúng tôi có thể chuyển Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn sang các thị trường/quốc gia khác với thị trường/quốc gia nơi thông tin được thu thập ban đầu và Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được xử lý và lưu trữ bên ngoài thị trường/quốc gia cư trú của bạn. Bạn hiểu và đồng ý rằng thị trường/quốc gia đích có thể có hoặc không có đủ tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu. Các thị trường/quốc gia này có thể không có luật bảo vệ dữ liệu giống như thị trường/quốc gia mà bạn cung cấp thông tin ban đầu. Khi chúng tôi chuyển thông tin của bạn sang các thị trường/quốc gia khác, chúng tôi sẽ bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn như được mô tả trong Chính sách Bảo mật này.


CÁCH LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI


Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào về Chính sách Bảo mật này hoặc nếu bạn muốn chúng tôi cập nhật thông tin chúng tôi có về bạn hoặc tùy chọn của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại contactus.vn@jomalone.com


LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG WEB KHÁC


Trang web của chúng tôi có thể cung cấp các liên kết đến các trang web khác để thuận tiện cho bạn và cung cấp thông tin. Các trang web này có thể hoạt động độc lập với chúng tôi. Các trang web được liên kết có thể có các chính sách hoặc thông báo về quyền riêng tư của riêng họ, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên xem lại nếu bạn truy cập bất kỳ trang web được liên kết nào. Trong phạm vi bất kỳ trang web được liên kết nào mà bạn truy cập không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của trang web, bất kỳ việc sử dụng trang web nào hoặc thực tiễn bảo mật của trang web đó.


QUYỀN VÀ LỰA CHỌN CỦA BẠN


Chúng tôi cung cấp cho bạn một số lựa chọn nhất định liên quan đến Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn, chẳng hạn như cách chúng tôi sử dụng thông tin và cách chúng tôi liên lạc với bạn. Để cập nhật tùy chọn của bạn, hãy yêu cầu chúng tôi xóa thông tin của bạn khỏi danh sách gửi thư của chúng tôi hoặc gửi yêu cầu, vui lòng liên hệ với chúng tôi như được nêu bên dưới.


Từ chối nhận email

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi không gửi cho bạn thông tin tiếp thị qua email bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong email tiếp thị mà bạn nhận được từ chúng tôi hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi như được nêu trong phần “Cách liên hệ với chúng tôi” bên dưới. Bạn cũng có thể từ chối nhận email tiếp thị từ Jo Malone London Việt Nam bằng cách contactus.vn@jomalone.com


Từ chối nhận Thư bưu chính

Bạn có thể yêu cầu Jo Malone London Việt Nam ngừng gửi cho bạn các thông tin tiếp thị qua đường bưu điện bằng cách làm theo các hướng dẫn có thể có trong thư quảng cáo của chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi không gửi thư quảng cáo cho bạn bằng cách liên hệ với chúng tôi như được chỉ ra bên dưới.


Từ chối nhận Tin nhắn Văn bản

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi không gửi tin nhắn văn bản cho bạn bằng cách liên hệ với chúng tôi như được chỉ ra bên dưới hoặc gọi đến số điện thoại hoặc gửi tin nhắn văn bản hủy đăng ký có ở cuối tin nhắn văn bản của chúng tôi gửi cho bạn.


Từ chối Ứng dụng Mạng xã hội

Để loại bỏ hoặc xóa các ứng dụng truyền thông xã hội của chúng tôi khỏi tài khoản mạng xã hội của bạn, hãy làm theo hướng dẫn từ mạng xã hội.
Đối với Facebook: vui lòng xem hướng dẫn do FacebookTrung tâm trợ giúp cung cấp.


Thông tin vị trí địa lý

Khi bạn sử dụng một trong các ứng dụng di động của chúng tôi, bạn có thể được yêu cầu cung cấp vị trí địa lý của mình thông qua ứng dụng di động đó. Bạn có thể chọn không chia sẻ chi tiết vị trí địa lý của mình bằng cách điều chỉnh cài đặt dịch vụ vị trí của thiết bị di động. Để từ chối chia sẻ chi tiết vị trí địa lý của bạn, hãy làm theo hướng dẫn trên thiết bị di động của bạn về cách thay đổi cài đặt có liên quan; nếu không, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà sản xuất thiết bị của bạn.


Rút lại sự đồng ý

Trừ khi có bất kỳ hạn chế nào đối với việc rút lại sự đồng ý theo luật hiện hành, bạn có thể rút lại bất kỳ sự đồng ý nào mà bạn đã đưa ra cho chúng tôi trước đó hoặc phản đối bất cứ lúc nào trên cơ sở hợp pháp về việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ áp dụng tùy chọn của bạn trong tương lai. Trong một số trường hợp, việc rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc chúng tôi sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn có nghĩa là bạn không thể sử dụng một số sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi.


Xem xét, Cập nhật và Sửa đổi Dữ liệu Cá nhân


Chúng tôi có thể lưu giữ và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích nêu trên. Theo luật hiện hành, bạn có thể có quyền yêu cầu truy cập và/hoặc nhận thông tin chi tiết về Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, nhận bản sao hoặc yêu cầu chuyển, cập nhật và sửa những điểm không chính xác trong Dữ liệu Cá nhân của bạn và yêu cầu chặn, xóa, hủy hoặc ẩn danh Dữ liệu hoặc để hạn chế và/hoặc phản đối một số hoạt động nhất định mà chúng tôi tham gia liên quan đến Dữ liệu cá nhân của bạn, nếu phù hợp. Quyền truy cập Dữ liệu Cá nhân có thể bị giới hạn trong một số trường hợp theo yêu cầu của luật pháp địa phương. Chúng tôi có thể thực hiện các bước hợp lý để xác minh danh tính của bạn trước khi cấp quyền truy cập hoặc thực hiện chỉnh sửa. Bạn có thể yêu cầu thực hiện các quyền đó, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email tới contactus.vn@jomalone.com cho nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi. Trong phạm vi các quyền đó có sẵn cho bạn theo luật hiện hành và yêu cầu của bạn tuân thủ các yêu cầu theo luật định, chúng tôi sẽ thực hiện các quyền của bạn theo yêu cầu của pháp luật. Bạn cũng có quyền khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu có thẩm quyền theo luật hiện hành.


CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA CHÚNG TÔI


Chính sách Bảo mật này có thể được cập nhật định kỳ và không cần thông báo trước cho bạn để phản ánh những thay đổi trong thực tiễn Dữ liệu cá nhân của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đăng một thông báo nổi bật trên trang web của chúng tôi để thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Chính sách Bảo mật của chúng tôi và cho biết ở đầu Chính sách khi nó được cập nhật gần đây nhất.


THÔNG BÁO ĐẨY, CẢNH BÁO VÀ CẬP NHẬT TRONG ỨNG DỤNG


Khi bạn tải xuống một trong các ứng dụng di động của chúng tôi, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn tùy chọn để chọn nhận thông báo đẩy từ chúng tôi trên thiết bị di động của bạn liên quan đến ứng dụng di động đó. Các thông báo đẩy này có thể bao gồm các thông tin quảng cáo liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Sau khi tải xuống ứng dụng di động hiện hành, bạn có thể từ chối nhận thông báo đẩy bằng cách điều chỉnh cài đặt trên thiết bị di động của mình. Việc chọn không nhận thông báo đẩy sẽ không ảnh hưởng đến các thông tin liên lạc khác mà bạn nhận được từ chúng tôi, chẳng hạn như thông tin liên lạc qua email. Bạn cũng có thể nhận được thông báo và cập nhật trong các ứng dụng di động của chúng tôi về các sản phẩm và dịch vụ hoặc tài khoản của bạn với chúng tôi. Để từ chối nhận các thông báo và cập nhật này, bạn có thể gỡ cài đặt ứng dụng di động hiện hành khỏi thiết bị di động của mình.


SỰ KHÁC BIỆT


Nếu có bất kỳ xung đột nào giữa bản tiếng Việt và tiếng Anh của Chính sách Bảo mật này, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.


Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software